İstiklal Marşının Nefes Yerleri

İstiklal Marşının Nefes Yerleri

İstiklal Marşının Nefes Yerleri ve notaları. İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyetinin ulusal bağımsızlığının simgesidir.  Mehmet Akif Ersoy (Hayatı Biyografisi için tıklayınız),  yazdığı bu eseri kendi şiirlerini topladığı “Safahat” adlı antolojisine koymayarak bu eserin asıl sahibinin Türk Milleti olduğuna işaret etmektedir.  Düzenlenen güfte yarışmasında 724 şiirden biri olan İstiklal Marşı’nın şairi ve dönemin Burdur Millet vekili olan Mehmet Akif Ersoy, yarışmanın para ödüllü olması dolayısıyla yarışmaya katılmayı arzu etmemiş.

Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin yoğun ısrarları üzerine İstiklal Marşı’nı kaleme almıştır. İstiklal Marşı 1924 yılından 1930 yılına kadar Ali Rıfat Çağatay’ın bestesi ile söylenmiş, 1930’dan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör’ün bestesi ile değiştirilmiştir. Günümüzde hala Osman Zeki Üngör’ün bestesi söylenmektedir. Tamamı 10 kıtadan oluşan ve ilk iki kıtası bestelenen İstiklal Marşı’mızın armonilemesini Edgar Manas, bando editlemesi düzenlemesini de İhsan Servet Künçer yapmıştır.

İstiklal Marşı Nefes Yerleri Notaları
İstiklal Marşı Nefes Yerleri Notaları

İstiklal Marşı’nın söylenmesi esnasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. İstiklal Marşı okunurken sözlerindeki derinliği hissetmenin yanı sıra, Türk milletinin zaferinin simgesi olması dolayısıyla coşkulu, tempolu ve gür bir sesle söylenilmelidir. İstiklal Marşı’nın Ölçüsü 4/4’lüktür ve okunurken ilk üç vuruşta beklenilmelidir. Marşın yanlış söylenilmesine mahal vermemek için önceden marşın iki kıtasının da ezberlenmesi uygun görülmektedir. Marş okunurken, Marşın söylenilmesini yöneten kişinin hareketlerine uyulmalıdır. Birlikte ve aynı anda söylenilmeye özen gösterilmelidir. Vurgulamalara ve sondaki sessiz harflerin duyulması dikkat edilmeli, doğru yerlerde nefes alınması gerekmektedir.

 İstiklal Marşının Uzatma Yerleri

İstiklal Marşı’nın nefes yerleri aşağıda ( / ) işaretiyle belirtilmektedir:

Korkma sönmez bu şafaklarda / yüzen al sancak /

Sönmeden yurdumun üstünde / tüten en son ocak

O benim milletimin / yıldızıdır parlayacak

O benimdir, / o benim milletimindir ancak

 

Çatma kurban olayım / çehreni ey nazlı hilâl

Kahraman ırkıma bir gül, ne / bu şiddet bu celâl

Sana / olmaz dökülen / kanlarımız sonra helâl

Hakkıdır, / Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

 

İstiklal Marşı Notaları için (Fotoğraftadır).

İstiklal Marşının Nefes Yerleri ve Notaları

İstiklal Marşı Uzatma Yerleri

İstiklal Marşımızda uzattığımız heceler;

KORKMA SÖNMEZ BU SA (FAK) LARDA YÜZEN ALSAN (CAK)
SÖNMEDEN YURDUMUN ÜSTÜNDE TÜTEN EN SON OCAK
O BENIM MILLETI(MIN) YILDIZIDIR PARLAYACAK
O BENIMDIR O BENIM MILLETIMIN AN(CAK)
ÇATMA KURBAN OLA (YIM) ÇEHRENIN EY NAZLI HI(LAL) KAHRAMAN IRKIMA BIR GÜL NE BU SIDDET BU CELAL SANA OLMAZ DÖKÜ(LEN)
KANLARIMIZ SONRA HELAL HAKKIDIR HAKKA TAPAN MILLETIMIN ISTIK(LAL)

Umarız işinize yarar ve eksikler için yorum yapınız ekleyelim.

ETİKETLER: İstiklal Marşının Nefes Yerleri, İstiklal Marşının Notaları, İstiklal Marşının Uzatma yerleri.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top